Geometrie

Zařízení na prostorové 3D měření a seřizování geometrie náprav osobních a užitkových automobilů.

JOHN BEAN

Systém 3D vyvinutý americkou firmou JOHN BEAN je poslední novinkou v této měřící technice a principem měření je světovým unikátem. Dva zdroje záření umístěné na stojanu vpravo a vlevo před vozidlem vysílají kužely infra paprsků, které se odrážejí od desek (zrcadel), pevně připevněných na jednotlivých kolech automobilu. Na každé desce je 32 přesných kruhových zrcadel a jedno středové, mezikruhové. Svazek paprsků odrážených od každé desky přijímají 2 CCD kamery na stojanu společně se zdroji záření, obraz digitalizují a program 10x za sec. vyhodnotí okamžitou úhlovou polohu každé desky. Kružnice z desek se v kameře zobrazí jako elipsy, jejichž delší osa se vyhodnocuje. Na principu perspektivy se programem vyhodnotí délkové rozměry a vzdálenosti.

Systém vyhodnotí tyto parametry:

  • radiální i axiální vůle v uložení kol
  • sbíhavost a odklony jednotlivých kol
  • rozchody, rozvory a vzájemnou polohu kol a náprav
  • záklon a příklon čepů- rozdíl úhlů rejdu, maximální rejd
  • veškerá vozidla do velikosti kol 22″
  • databáze zahrnuje nastavení automobilů všech světových značek?