Kotoučová Brzda

V současnosti je nalezneme u všech automobilů, přinejmenším na přední nápravě, která nese větší zatížení. Kotoučové brzdy se v dnešní době montují většinou i na zadní nápravu. Výhodou kotoučové brzdy je její lepší odvod tepla a logicky její větší brzdný účinek. Kotoučová brzda se skládá z brzdového kotouče, který je pevně spojen s nábojem kola. Dále z brzdového třmenu, hydraulických pístů a brzdových destiček. Brzdného účinku je dosaženo třením brzdových destiček o samotný brzdový kotouč.

Kotoučová brzda je brzda, jejíž pracovní částí je kotouč. Kotouč je spojen s nábojem kola. Brzdný přítlak je tvořen pomocí brzdových destiček, které jsou k němu přitlačovány. Přítlak brzdových destiček na brzdový kotouč je způsoben díky brzdového pístu, který je podporován hydraulickou kapalinou.

Kotoučová brzda je sestavena z kotouče neboli rotoru, ve většině případů z kovových částic a u automobilů s vyšším výkonem s příměsí keramických částic, díky této příměsi je menší opotřebení a váha brzdového kotouče. Další část tvoří brzdové destičky, které spolu s kotoučem způsobují tření. Někdy mívají zabudovaný senzor, který upozorní řidiče na nutnost výměny. Další části je brzdový třmen, ve kterém jsou připevněny brzdové desky a namontovaný brzdový píst. Na brzdový píst je připojena brzdová hadička s brzdovou kapalinou.

Vlivem tření vzniká při brzdění teplo. Brzdy, především kotouče se zahřívají. To vedlo ke vzniku kotoučů chlazených. Jde o dva tenké disky spojené žebrováním, kterým proudí chladící vzduch. Vzhledem k tomu, že většina brzdné síly a tedy i vzniklého tepla je na přední nápravě, používají se chlazené kotouče tam. Na zadní nápravě obvykle najdeme levnější, jednoduché kotouče bez chlazení nebo bubnovou brzdu. Někdy jsou kotouče opatřeny děrováním, které pomáhá za deště odvádět vodu a tím zlepšovat brzdný účinek. Kotouče jsou vyráběny z litiny, popřípadě z keramicko-uhlíkových vláken u sportovních aut.