Ozón Maker

Vyžijte neuvěřitelných vlastností OZÓNu (O3)

Ozon se řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla. Usmrtí běžně se vyskytující bakterie až stokrát rychleji než chlor.
Rychle a spolehlivě ničí také velmi odolné druhy nebo formy patogenních mikroorganizmů, které chlor a jiné dezinfekční
prostředky nejsou schopny inaktivovat za přijatelných podmínek.

Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. K dezinfekci ozónem dochází prasknutím buněčné stěny.
Je to účinnější metoda než použití chloru. Hladina ozónu 0.4 ppm se ukázala dostatečná pro zabití všech bakterií, virů, plísní a hub.

Ozón je nestabilní formou kyslíku, a proto musí být připravován přímo na místě použití. Generátor (OZON MAKER) produkuje ozon  v tichém elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu.

Již od roku 1893 byl využíván k dezinfekci pitné vody ve Francii a roku 1909 byl použit při ochraně skladovaného masa. V roce 1939 byl potvrzen jeho účinek při potlačování růstu plísní a hub na ovoci.

Proč použít ozón v automobilech ?

Nežádoucí zápach u automobilů má celou řadu příčin. Jen málo lidí si bude stěžovat na zápach u nových vozů,
ačkoliv ředidla z barev a lepidel mohou způsobovat bolesti hlavy. Stížnosti obyčejně přicházejí až po určité době. Voda začne pronikat dovnitř vozu nebo se voda z tajícího sněhu dostane pod koberečky a způsobí tvorbu plísní, což je také doprovázeno nežádoucím zápachem. Tento problém je zřetelnější, pokud není vozidlo dostatečně větráno. Nejčastějším zdrojem zápachu je klimatizační systém, protože kondenzát tohoto systému vytváří ideální prostředí pro růst bakterií uvnitř vozu.

Zápachy jsou velmi oxidační, a proto rychle reagují s ozónem. Vdechujeme-li zapáchající vzduch, zbavujeme tělo kyslíku,
neboť ten reaguje s původci zápachu. To vysvětluje, proč nás náš nos varuje před pobytem v takovémto prostředí.
Ozón okamžitě zabíjí nejen všechny zápachytvořící bakterie, fungicidy a kvasnice, ale i viry. Ozón zcela dezinfikuje
ošetřovaný prostor, aniž by zanechal nějaký jedovatý chemický zbytek. Proto je ozón ideálním prostředkem pro odstraňování zápachu u automobilů.

Různé sprejové deodoranty a levné visící prostředky typu „čerstvý vzduch“ neodstraní zápachy, pouze je maskují
příjemnějšími pachy. Nezabíjejí a neodstraňují zdroje zápachů – bakterie, plísně a kvasnice cena za čištění ozonem se pohybuje od 400,- Kč