Žhavící Svíčky

Proč se žhavící svíčky používají, a co ovlivňuje jejich životnost.

Dieselové motory pracují na principu samovznícení palivové směsi. Obecně by tedy svíčky tak, jak je známe ze zážehových motorů nepotřebovaly. Tato skutečnost však platí pouze v době ustáleného provozu, tehdy když je motor zahřátý. To je v každém případě po většinu doby, kdy motor běží. V zimě a v jiných chladných dnech však startování dieselu není tak jednoduché.

Pro samovznícení mu chybí ve spalovacím prostoru dostatečné množství tepla. Při startu vytvoří startér sice velký kompresní tlak a přitom stoupne také teplota, ale nasávaný vzduch a odvod tepla studeným válcem dělá čáru přes koncepci samovznícení. Ta funguje totiž až při teplotě přes 750 °C ve spalovacím prostoru a té dieselový motor v těchto podmínkách bez dodatečné dodávky tepla nedosáhne. Pro doplnění tepla se osvědčily žhavicí svíčky. Vyčnívají žhavicí tyčinkou do předkomůrky, vířivé komůrky, nebo přímo do válce – v závislosti na typu vstřikování
paliva.

Právě u přímého vstřikování, kde vyčnívá žhavicí tyčinka do hlavního spalovacího prostoru, je nutné, aby bylo omezeno narušování víření palivové směsi ve válci. Proto byly žhavicí svíčky dále ztenčeny. V současnosti je obvyklý průměr je 5 – 6 mm. Nově jsou nyní nasazovány svíčky, jejich žhavící oblast je snížena na 4 mm. Moderní žhavící svíčka dosáhne během několika vteřin teplotu přes 850 °C.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že žhavící svíčky pracují v dieselovém motoru pouze za určitých, přesně stanovených podmínek a po omezenou dobu. Dochází u nich k velkému a opakovanému teplotnímu namáhání a zároveň musí včas reagovat na změny v průběhu spalovacího procesu a ukončit žhavení.

Životnost žhavicích svíček je spočítána na průměrný počet startů. Je však ovlivněna skutečným počtem startů při konkrétním používání. Extrémní protiklady jsou dvě vozidla, kdy jedno rozváží zboží v okruhu několika kilometrů a druhé jezdí pravidelně dálkové trasy. Dalším faktorem,
který negativně ovlivňuje životnost žhavicích svíček, jsou závady na dílech motoru jako jsou palivové čerpadlo, vstřikovací trysky, regulační relé a další.

Pro servisní praxi je nutné počítat s tím, že závady na svíčkách bývají často důsledkem chybné práce jiných komponent motoru.

S použitím materiálů společnosti Brisk.